Đang xem Tài xế xe container gây tai nạn - xin đừng đặt mạng sống con người vào vài viên thuốc trắng gây nghiện

Tài xế xe container gây tai nạn - xin đừng đặt mạng sống con người vào vài viên thuốc trắng gây nghiện

Video News
Mutex / Mutex
Nhiều tài xế cho rằng cần phải có chất kích thích để tỉnh táo ôm vô lăng, nhưng xin đừng tùy tiện đặt mạng sống của người khác, xin đừng mang đến tang thương cho mẹ già, con nhỏ bằng sự "tỉnh táo ảo" của mình.
Có thể bạn quan tâm