Đang xem Talksoul #1 với Trường Giang: Trong thâm tâm tôi vẫn là người nhà quê, tại sao phải gột rửa điều đó?

Talksoul #1 với Trường Giang: Trong thâm tâm tôi vẫn là người nhà quê, tại sao phải gột rửa điều đó?

Trong tập 1 Talksoul, nghệ sĩ Trường Giang cho biết trong thâm tâm mình vẫn là 1 người nhà quê, nông dân, khán giả thương mình là thương cái đó! Những biến cố bản thân từng trải qua nhưng chưa bao giờ lên tiếng và giải thích, bởi vì mình biết đúng sai.
Có thể bạn quan tâm