Đang xem Tấm bảng "Chó là bạn, không phải thức ăn" của người đàn ông 20 năm bầu bạn với những chú chó ngoài đường phố Sài Gòn

Tấm bảng "Chó là bạn, không phải thức ăn" của người đàn ông 20 năm bầu bạn với những chú chó ngoài đường phố Sài Gòn

Trải qua quá nhiều thăng trầm, bể dâu với ông Thành, có lẽ hạnh phúc giờ đây chỉ đơn giản là no bụng và vui vầy với bầy chó nhỏ.
Có thể bạn quan tâm