Đang xem Tạm đình chỉ, chờ xét kỷ luật giáo viên thẳng tay ném vở học sinh xuống nền gạch

Tạm đình chỉ, chờ xét kỷ luật giáo viên thẳng tay ném vở học sinh xuống nền gạch

Nữ giáo viên ném vở học sinh xuống nền gạch rồi gọi từng em lên nhặt về gây bức xúc trong dư luận mấy ngày qua đã bị tạm dừng dạy học, chờ xử lý kỷ luật
Có thể bạn quan tâm