Đang xem Tăng Duy Tân: "Tôi chọn Vinahouse, dù có định kiến nhưng có giá trị và là món ăn tinh thần của đa số mọi người"

Tăng Duy Tân: "Tôi chọn Vinahouse, dù có định kiến nhưng có giá trị và là món ăn tinh thần của đa số mọi người"

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Tăng Duy Tân trong thời điểm Cắt Đôi Nỗi Sầu vẫn đang viral khắp chốn, từ trên MXH cho đến khắp mọi nơi.
Có thể bạn quan tâm