Đang xem Tay sales lên Tinder kiếm khách khoe: Quẹt mỏi tay có 1000 lượt match, chốt được 15 đơn nhưng bị “quật” vì…

Tay sales lên Tinder kiếm khách khoe: Quẹt mỏi tay có 1000 lượt match, chốt được 15 đơn nhưng bị “quật” vì…

Khi app hẹn hò không chỉ dùng cho việc yêu đương, bạn không ngờ đến phải không?
Có thể bạn quan tâm