TGĐ Vietnam Airlines: Hoặc 2/9 hoặc 10/10 trên máy bay Vietnam Airlines sẽ có wifi

Đây là mốc thời gian dự kiến cho việc khai trương khai dịch vụ wifi trên 4 tàu bay của hãng.
Có thể bạn quan tâm