Đang xem "Thằng điên" làm phụ hồ ở Sài Gòn với vườn cây "giả như thật": Nhờ đứa con tinh thần này, tôi đã vượt qua bệnh trầm cảm!

"Thằng điên" làm phụ hồ ở Sài Gòn với vườn cây "giả như thật": Nhờ đứa con tinh thần này, tôi đã vượt qua bệnh trầm cảm!

Đằng sau nickname "Thằng điên" của chàng trai phụ hồ là niềm đam mê chế tác mô hình cây xanh mini bằng những vật dụng bỏ đi.
Có thể bạn quan tâm