Thật thú dị #11: Giải mã chất lỏng siêu cứng

Các chất này có thể từ lỏng hóa rắn, từ rắn hóa lỏng hoặc dày và xốp lên tùy các yếu tố tác động.
Có thể bạn quan tâm