Đang xem Thật thú dị #7: Nước có cháy được không?

Thật thú dị #7: Nước có cháy được không?

Cháy nói dễ hiểu là một quá trình phản ứng giữa vật chất và khí oxi.
Có thể bạn quan tâm