Đang xem Thật Thú Dị #8: "Thiên đường thuế" Monaco - nơi giới siêu giàu không cần khóc

Thật Thú Dị #8: "Thiên đường thuế" Monaco - nơi giới siêu giàu không cần khóc

Quốc gia này nhỏ thứ 2 trên thế giới. Diện tích chỉ khoảng 2 km vuông, chưa bằng một nửa Hồ Tây.
Có thể bạn quan tâm