Đang xem "Thật tốt vì Taliban đến để giải quyết đống đàn bà như cô" - Lời mạt sát của gã chủ hàng tạp hóa và một ngày làm phụ nữ tại Afghanistan

"Thật tốt vì Taliban đến để giải quyết đống đàn bà như cô" - Lời mạt sát của gã chủ hàng tạp hóa và một ngày làm phụ nữ tại Afghanistan

Kể từ khi Taliban trở lại, mỗi ngày trôi qua đều nhuốm màu sợ hãi đối với phụ nữ tại Afghanistan.
Có thể bạn quan tâm