Thầy cô trên thế giới phạt học sinh như thế nào

Video News
Phạm Hoàng Tùng / Tri thức trẻ
Đòn roi là hình phạt rất phổ biến ở Việt Nam ta. Vậy còn các thầy cô trên thế giới sẽ phạt học sinh như thế nào?
Có thể bạn quan tâm