Đang xem Thầy Phạm Vũ Lộc - Nghiên cứu viên tại Viện khoa học công nghệ Việt Nam chia sẻ về cơ hội của ngành Thiên văn ở Việt Nam

Thầy Phạm Vũ Lộc - Nghiên cứu viên tại Viện khoa học công nghệ Việt Nam chia sẻ về cơ hội của ngành Thiên văn ở Việt Nam

Anh Phạm Vũ Lộc - Nghiên cứu viên tại Viện khoa học công nghệ Việt Nam, Huấn luyện viên phần thực hành của đội tuyển năm nay chia sẻ: "Khó khăn lớn nhất là ở Việt Nam đang thiếu cơ sở vật chất, đặc biệt là những kính thiên văn tốt để học sinh có cơ hội làm quen, tiếp cận một cách trực quan, rõ ràng nhất.
Có thể bạn quan tâm