Đang xem Thẻ bài Pokemon hiếm nhất thế giới giá 60 000 USD đã bị đánh cắp

Thẻ bài Pokemon hiếm nhất thế giới giá 60 000 USD đã bị đánh cắp

Nó là một trong những thẻ Pokemon hiếm nhất từng tồn tại.
Có thể bạn quan tâm