Đang xem The Next Gentleman phá đảo "Tóp Tóp" với loạt câu nói viral: "Game on baby", "Ở lại để làm gì?" và còn gì nữa?

The Next Gentleman phá đảo "Tóp Tóp" với loạt câu nói viral: "Game on baby", "Ở lại để làm gì?" và còn gì nữa?

Bạn có nhớ hết những câu nói viral có nguồn gốc từ The Next Gentleman?
Có thể bạn quan tâm