Đang xem Thiếu tướng Sùng A Hồng: Đường dây ma túy của mẹ nữ sinh giao gà chính là nguyên nhân trực tiếp gây ra cái chết của con gái

Thiếu tướng Sùng A Hồng: Đường dây ma túy của mẹ nữ sinh giao gà chính là nguyên nhân trực tiếp gây ra cái chết của con gái

Video News
Mutex / Mutex
Theo Thiếu tướng Công an, việc dối trá, khai gian của người mẹ còn là nguyên nhân khiến việc điều tra gặp rất nhiều khó khăn.
Có thể bạn quan tâm