Đang xem Thời đại những “thẩm phán, đồ tể online”

Thời đại những “thẩm phán, đồ tể online”

Đã bao giờ bạn chia sẻ một quan điểm trên Facebook nhưng bị hàng loạt người không quen biết vào 'ném đá', công kích, kết tội?
Có thể bạn quan tâm