Đang xem Thông minh quá chỉ bị thông minh hại, tôi nhận ra "ngu dốt" vừa đủ lại hóa khôn ngoan

Thông minh quá chỉ bị thông minh hại, tôi nhận ra "ngu dốt" vừa đủ lại hóa khôn ngoan

Đi nhanh quá sẽ có ngày sảy chân, đừng nghĩ mình thông minh để nhận cái kết thất bại sau này.
Có thể bạn quan tâm