Đang xem Thuốc nhuộm tóc Jennie quảng cáo: Tiện, rẻ nhưng màu lên không như là mơ

Thuốc nhuộm tóc Jennie quảng cáo: Tiện, rẻ nhưng màu lên không như là mơ

Tự nhuộm tóc ở nhà thú vị mà tiết kiệm vô cùng luôn nhưng kết quả rất hên xui.
Có thể bạn quan tâm