Đang xem Tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường thẳng thắn chia sẻ thích đá 2 tiền đạo hơn là 1 tiền đạo

Tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường thẳng thắn chia sẻ thích đá 2 tiền đạo hơn là 1 tiền đạo

Ted Trần / Sport5.vn
Cầu thủ trẻ của B. Bình Dương - Nguyễn Trần Việt Cường ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại đội bóng chủ quản đã có mặt hội quân cùng U22 Việt Nam.
Có thể bạn quan tâm