Đang xem "Tiền mang về nhà cho mẹ sẽ trở thành tiền chết, nó không mất đi nhưng cũng chẳng sinh lời"

"Tiền mang về nhà cho mẹ sẽ trở thành tiền chết, nó không mất đi nhưng cũng chẳng sinh lời"

Đây là quan điểm đang gây tranh cãi trên MXH. Bạn nghĩ gì?
Có thể bạn quan tâm