Tiểu tam có đáng bị chửi nhiều như vậy?

Nếu tất cả đều chỉ tập trung lên án tiểu tam thì có vẻ hơi bất công.
Video liên quan
Autoplay
Xem thêm
Có thể bạn quan tâm