Tiểu tam có đáng bị chửi nhiều như vậy?

Nếu tất cả đều chỉ tập trung lên án tiểu tam thì có vẻ hơi bất công.
Có thể bạn quan tâm