Đang xem TikToker ăn dứa cả lá, cả vỏ khiến người xem hốt hoảng vô cùng

TikToker ăn dứa cả lá, cả vỏ khiến người xem hốt hoảng vô cùng

Thay vì gọt vỏ, bỏ mắt, cô gái này đã cầm cả quả dứa lên cắn ăn cả vỏ, cả lá.
Có thể bạn quan tâm