Đang xem Tin nổi không: Trương Thế Vinh chiến thắng Kim Jong Kook ở Running Man!

Tin nổi không: Trương Thế Vinh chiến thắng Kim Jong Kook ở Running Man!

Trương Thế Vinh & Kim Jong Kook là đại diện sức mạnh của 2 phiên bản Running Man.
Có thể bạn quan tâm