Tin sốc về Facebook: Sắp sửa không còn được đếm Like

Video News
Nguyễn Mạnh Quân / Nhịp sống Việt
Tin sốc về Facebook: Sắp sửa không còn được đếm Like, bắt chước Instagram hiện tại?
Có thể bạn quan tâm