Đang xem Tính quan trọng nhất của đàn ông là cao thượng, nhất là cao thượng với phụ nữ

Tính quan trọng nhất của đàn ông là cao thượng, nhất là cao thượng với phụ nữ

"Phụ nữ buộc phải có chữ "trinh", không có là vứt, nhưng đây là trinh về tâm hồn". Bạn suy nghĩ gì về quan điểm này?
Có thể bạn quan tâm