Đang xem Tịnh thất Bồng Lai kéo lên công an đòi Diễm My, tuyên bố "có chủ quyền với con bé"

Tịnh thất Bồng Lai kéo lên công an đòi Diễm My, tuyên bố "có chủ quyền với con bé"

Người của Tịnh thất Bồng Lai kéo đến công an "quậy" để đòi đưa Diễm My về, còn mạnh miệng tuyên bố "chủ quyền" với cô gái trẻ.
Có thể bạn quan tâm