Tôi đã bị crush từ chối...

Bạn đã từng thích một người? Thích đến mức không thể không nói ra? Thế rồi, bạn lấy hết can đảm để tỏ tình… Và nhận được một lời từ chối… Cảm giác lúc ấy của bạn thế nào?
Có thể bạn quan tâm