Tôi làm người thứ ba nhiều năm mà chưa dứt bỏ được.

Anh như mèo vờn chuột, vậy mà tôi thấy vui khi gặp. Bao năm tôi quen sống trong lo sợ nên đã chai sạn với cảm giác sợ.
Có thể bạn quan tâm