Đang xem Tổng thống Barack Obama:Quyết định chọn bà Michelle làm vợ quan trọng hơn việc trở thành Tổng thống

Tổng thống Barack Obama:Quyết định chọn bà Michelle làm vợ quan trọng hơn việc trở thành Tổng thống

Đúng là sau người đàn ông thành công luôn là một người phụ nữ vĩ đại.
Có thể bạn quan tâm