Đang xem Tổng thống Barack Obama:Quyết định chọn bà Michelle làm vợ quan trọng hơn việc trở thành Tổng thống

Tổng thống Barack Obama:Quyết định chọn bà Michelle làm vợ quan trọng hơn việc trở thành Tổng thống

Video News
Mutex / cc
Đúng là sau người đàn ông thành công luôn là một người phụ nữ vĩ đại.
Có thể bạn quan tâm