Đang xem Tổng thống Trump muốn toàn bộ thiết bị 5G của Mỹ phải được sản xuất ở bên ngoài Trung Quốc

Tổng thống Trump muốn toàn bộ thiết bị 5G của Mỹ phải được sản xuất ở bên ngoài Trung Quốc

Nếu quyết định này được thông qua, có thể gây ra cơn địa chấn lớn nhất từ trước đến nay đối với ngành công nghiệp công nghệ cao và viễn thông toàn cầu.
Có thể bạn quan tâm