Đang xem Trả lời ứng xử phụ nữ muốn hạnh phúc phải "Ngoan, Ngon và Ngơ", nữ sinh 2000 đăng quang Hoa khôi Luật Hà Nội

Trả lời ứng xử phụ nữ muốn hạnh phúc phải "Ngoan, Ngon và Ngơ", nữ sinh 2000 đăng quang Hoa khôi Luật Hà Nội

Cô bạn sinh viên năm nhất của trường Đại học Luật Hà Nội đã thẳng thắn bày tỏ sự không đồng tình với quan điểm phụ nữ muốn hạnh phúc phải Ngoan, Ngon và Ngơ mà BGK đưa ra!
Có thể bạn quan tâm