Trái đất sẽ ra sao nếu Mặt trăng biến mất?

Mặt Trăng đột nhiên biến mất sẽ khiến mọi thứ trên Trái Đất bị đảo lộn như thủy triều thay đổi, thay đổi trục quay, gây ra động đất, sóng thần, biến đổi khí hậu...
Có thể bạn quan tâm