Đang xem Trang Khàn tự nhận là “cáo già gian ác” lấn sân làm quân sư tình yêu với triết lí cực thấm

Trang Khàn tự nhận là “cáo già gian ác” lấn sân làm quân sư tình yêu với triết lí cực thấm

Người đàn ông thì thường vô tư, người phụ nữ thì thường già trước tuổi, nên việc chênh lệch về suy nghĩ thì rất là khó để có thể gần nhau. Vậy nên nếu người đàn ông thua mình rất nhiều tuổi mà cả hai vẫn “vồ” lấy nhau thì đó gọi là cái duyên cái số nó vồ lấy nhau.”
Có thể bạn quan tâm