Đang xem Trang Nemo và Trần My - 2 gương mặt thị phi trong vụ xô xát làm chấn động cõi mạng là ai?

Trang Nemo và Trần My - 2 gương mặt thị phi trong vụ xô xát làm chấn động cõi mạng là ai?

Trước khi gây xôn xao vì vụ xô xát, cả Trang Nemo lẫn Trần My đều từng vướng nhiều ồn ào.
Có thể bạn quan tâm