Trang Trần gặp sự cố với áo dài tại VIFW

Không rõ người đẹp đang múa võ hay chỉ đơn giản là gặp sự cố với trang phục nữa!
Có thể bạn quan tâm