Đang xem Trên thông thiên văn dưới tường địa lý (P2): Ai muốn nghe Đen Vâu lại ‘đoán’ đề thi không?

Trên thông thiên văn dưới tường địa lý (P2): Ai muốn nghe Đen Vâu lại ‘đoán’ đề thi không?

Tham khảo lời rap của Đen Vâu như một dấu hiệu "tâm linh" hài hước chứ đừng "học tủ" theo mà có ngày "tủ đè" nhé.
Có thể bạn quan tâm