Đang xem Trí Thịt Bòa và Hà My chi hơn 11 tỷ mua penthouse rồi đập sửa lại: Nhà 3 tầng nhưng mỗi thứ chỉ có một!

Trí Thịt Bòa và Hà My chi hơn 11 tỷ mua penthouse rồi đập sửa lại: Nhà 3 tầng nhưng mỗi thứ chỉ có một!

Nghe Trí và My kể chuyện làm nhà mới thấy, chỉ cần đúng gout và đúng sở thích thì đầu tư nhiều tiền cũng xứng đáng.
Có thể bạn quan tâm