Đang xem Trung Quốc chặn The Washington Post và The Guardian

Trung Quốc chặn The Washington Post và The Guardian

Theo SCMP, The Washington Post và The Guardian đã đăng tải những bài báo có nội dung nhạy cảm về chính trị Trung Quốc trước đây.
Có thể bạn quan tâm