Đang xem Trung Quốc ngừng dự án đeo "vòng kim cô" cho học sinh

Trung Quốc ngừng dự án đeo "vòng kim cô" cho học sinh

Nhiều phụ huynh đã yêu cầu chấm dứt việc đeo vòng lên đầu để đo mức độ tập trung của học sinh tại Trung Quốc.
Có thể bạn quan tâm