Đang xem Trước khi “đường ai nấy đi”, Chi Pu và Gil Lê đã có một thanh xuân 6 năm bên nhau tươi đẹp như thế.

Trước khi “đường ai nấy đi”, Chi Pu và Gil Lê đã có một thanh xuân 6 năm bên nhau tươi đẹp như thế.

Video News
Mutex / Mutex
6 năm bên nhau của Gil và Chi từng được mọi người ủng hộ rất nhiệt tình, nhưng cuối cùng mọi thứ cũng không tránh khỏi duyên số.
Có thể bạn quan tâm