Đang xem Trước thềm nghỉ lễ dài 5 ngày, hội con sen TP.HCM tranh thủ dẫn boss đi "shopping", giao lưu "kéo mood" cùng hội bạn thú cưng

Trước thềm nghỉ lễ dài 5 ngày, hội con sen TP.HCM tranh thủ dẫn boss đi "shopping", giao lưu "kéo mood" cùng hội bạn thú cưng

Thú cưng gì sướng quá vậy trời!
Có thể bạn quan tâm