Đang xem Trưởng nhóm Big Toe và con trai đến gặp gỡ chiến sĩ PCCC đã cõng khỏi đám cháy gửi lời cảm ơn các ân nhân

Trưởng nhóm Big Toe và con trai đến gặp gỡ chiến sĩ PCCC đã cõng khỏi đám cháy gửi lời cảm ơn các ân nhân

"Giây phút sinh tử anh cõng em. Giây phút gặp lại em cõng anh. Cảm ơn anh đã cõng em băng qua khói lửa để em được sống", người cha gửi lời cảm ơn chiến sĩ đã cứu con trai mình.
Có thể bạn quan tâm