Đang xem Trương Thế Vinh được khen ngợi vì "bàn tay lịch thiệp", Jack thì sao?

Trương Thế Vinh được khen ngợi vì "bàn tay lịch thiệp", Jack thì sao?

Trong quá trình di chuyển giữa mỗi trò chơi, Trương Thế Vinh đều hạn chế sử dụng bàn tay để tránh động chạm đồng đội nữ.
Có thể bạn quan tâm