Trương Thế Vinh và Liên Bỉnh Phát, ai mới là "kẻ mạnh" thật sự?

Liệu "trùm cuối" Chạy đi chờ chi của Việt Nam sẽ là ai?
Có thể bạn quan tâm