Từ điển Gen Z: "Gét gô" là gì?

Đi đâu cũng thấy mọi người đòi "gét gô" nhưng nó là gì thì không phải ai cũng biết.
Có thể bạn quan tâm