Từ lúc bước vào sự kiện, Will và Linh Ka đã dính nhau như sam (Nguồn: Bà Hàng Xóm)

Will và Linh Ka dính nhau như sam tại sự kiện
Có thể bạn quan tâm