Vạch lá tìm show #1: Những anh chàng đẹp trai nhiều chuyện

Lucas (NCT), Chanyeol (EXO), Kris Wu (cựu thành viên EXO)... bạn biết điểm chung của họ là gì không?
Có thể bạn quan tâm